ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณทางเข้าหนองตาอ้นบ้านตาล ม.9

นายยงยุทธ ปาทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณทางเข้าหนองตาอ้นบ้านตาล ม.9 ตามที่ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่สัญจรไปมา ว่ามีต้นไผ่ล้มทับสายไฟ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าได้ดำเนินการแล้วเรียบร้อย

Admin Nawa

Share: