ข้อมูลการติดต่อ

ที่ทำการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ที่ตั้ง : เลขที่ 15 หมู่ 15 บ้านตาล ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

โทรศัพท์ : 0-4259-7370  โทรสาร : 0-4259-7370

Email : admin@nawa-local.go.th

nawa.nawa@gmail.com

mungmee

Share: