กิจกรรมบูรณาการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมบูรณาการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Admin Nawa

Share: