ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่เก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าหรือติดต่อฝ่ายจัดเก็บรายได้ องค์การ

 

Share: