กิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่วัดป่าตาลใหญ่และปลูกผักสวนครัวตามโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 15

ท่านนายอำเภอนาหว้า นายนพดล พลซื่อ พร้อมด้วยนายยงยุทธ ปาทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 4 หมู่ กิจกรรมทำบุณตักบาตรที่วัดป่าตาลใหญ่และร่วมปลูกผักสวนครัวตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 1

Admin Nawa

Share: