วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายอำเภอนาหว้า นายทินกร ขันแก้ว ได้มอบเงิน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ดังกถ่วให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

Share: