วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ตำบลนาหว้า พนักงาน/ลูกจ้าง ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด “หน้าบ้าน น่า มอง” ณ บริเวณถนนเส้น ทางเข้าบ้านบ้านตาล -บ้านท่าเรือ

mungmee

Share: