วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวล1 14.00 น. พนักงานลูกจ้าง ในสังกัด อบต.นาหว้า ร่วมทำกิจกรรม “หน้าบ้าน น่มอง” ทำความสะอาดถนนเส้น ทางเข้าบ้านตาล – นาหว้าเพื่อให้ชุมชนของเราสะอาด และน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Share: