วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. พนักงานลูกจ้าง ในสังกัด อบต.นาหว้า ร่วมทำกิจกรรม “หน้บ้าน นำมอง” ทำความสะอาดถนนเส้น ทางเข้าบ้านหนองบัว-นาหว้า และทำความสะอาดสำนัก วิปัสสนาโดกสำราญ

Share: