โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

นายยงยุทธ ปาทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า คณะผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ทำกิจกรรมปลูกสมุนไพร ณ บริเวณสวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า (บ้านอูนยางคำ

Admin Nawa

Share: