ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.นาหว้า หรือฝ่ายจัดเก็บ กองคลัง อบต.นาหว้า

เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราที่จัดเก็บ  และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  2567  ตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2567ประกาศ อบต.นาหว้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง 2567

Admin Nawa

Share: