ทำความสะอาด ถนนเส้น บ้านตาล-นาหว้า

กิจกรรมทำความสะอาด ถนนเส้น บ้านตาล-นาหว้า พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ร่วมกันทำความสะอาดถนนทางเข้าชุมชนบ้านตาล ตัดหญ้า เก็บขยะ และกวาดถนนข้างทาง เพื่อบริเวณทางเข้าชุมชนสะอาด และลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งข้างทางที่มีจำนวนมากให้ลดลง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ขอเชิญช่วนพี่น้องชาวตำบลนาหว้า ลดการทิ้งขยะลงข้างทาง เพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากขึ้น และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น     
Admin Nawa

Share: