ดำเนินการติดตั้งกระจกนูน ตามจุดแยก จุดเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการติดตั้งกระจกนูน ตามจุดแยก จุดเสี่ยง ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จำนวน 10 จุด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

Share: